PRIVATUNDERVISNING

HVORNÅR

Mellem 10.00 – 14.00 man-fre. Vi aftaler tidspunkt og dato.

Privat undervisning i Tegning, Maleri eller anden kunstnerisk udtryksform.
Privatundervisning er relevant for den, der allerede har beskæftiget sig en del med kunstnerisk udtryk og er kommet til spørgsmålet om, “hvor skal jeg hen med mit arbejde” eller “hvordan kan jeg uddybe og forbedre det, jeg allerede er i gang med”. Formålet er at gå i dybden og understøtte din helt personlige udvikling ad den kunstneriske vej.
Hvis man ikke har så megen erfaring vil det bedste være at komme på et Tegnekursus eller et Malekursus, hvor man får en uundværlig grundlæggende indføring i tegning og maleri samt glæde af energien i fællesskabet og de mange delte erfaringer. Har man allerede været på et af disse, vil kurserne for Tidligere Elever og Fortsætter Weekend også kunne være relevante.
I privat undervisning vil vi tage en indledende snak om dit udgangspunkt, dine erfaringer, intuitioner og ønsker. Vi vil kigge på dit arbejde, jeg vil kommentere og drøfte det med dig, både hvad angår den rent materielle, den fysiske udformning, altså “hvordan” og hvad angår indholdet, altså “hvad”. Sammen vil vi undersøge muligheden for at disse to aspekter i kunsten understøtter og forstærker hinanden, så dit værk kommer til at fremstå som en stærk og overbevisende helhed.
PRIS
2 timer 1.500 kr.
HVOR

Privat undervisning foregår efter ønsker og muligheder enten i mit hjem og atelier i Charlottenlund eller et andet sted som aftales. Hvis du har mange billeder i eget atelier, som du gerne vil gennemgå, vil det måske være en fordel, at jeg kommer til dig – påregn da lidt tid til transport samt et mindre transporttillæg afhængigt af afstanden.

MAD & DRIKKE

Du får vand, kaffe og te på kunstkurset, men skal selv medbringe mad og evt. anden drikke.