Fortsættere

Der findes tre kurser for fortsættere: Fortsætter Hverdag, to hverdage hver måned (du kan tage en eller begge dage), Fortsætter Weekend og Fortsætter Aften, hver ca. to gange årligt.

Kurserne har identisk indhold og henvender sig til både tegnere og malere, der har deltaget i et af mine tegne- eller malekurser før eller som har masser af både teoretisk og praktisk erfaring andre steder fra.

Undervisningen forløber som individuel og personlig vejledning og møder de enkelte deltagere præcis, hvor de er. Vi arbejder ud fra personlige ønsker og behov, kigger på den enkeltes problematikker. Små grupper på maks. 7-8 pers. sikrer et vellykket forløb.

Kurserne er tilrettelagt, så man kan sammensætte sit eget forløb, hvor man deltager en eller flere dage i træk hver eller hver anden måned, eller som man nu har behov for. Derved opnår man den fordel at blive støttet i en udviklende proces.

Du kan læse en nærmere beskrivelse af Fortsætterkurserne ved at klikke på de forskellige kurser i Kalenderen.